Hej! Vi har ingen möjlighet att få hemsidan att fungera för dig om du använder en webbläsare från förra seklet.
Tänk på att de har säkerhetsproblem stora som hålen i en schweizerost.
Bildspel: Bläddra med pilarna

Brottaren höll ordföranden på mattan under FIA:s årsmöte

Den något kryptiska rubriken får sin förklaring längre fram. Man skulle också kunna sätta rubriken "Rio-Sofia" möter "Rio-Kalle" på årsmötet!

annons

En kylslagen måndagskväll, den 6 mars, hade Föreningen Idrottsarkivet kallat till årsmöte. 75 röstberättigade kom för att ta del av handlingarna, träffa personen som utsetts till 2016 års idrottare i Helsingborg, lyssna på de nya HIF-tränarna och inte minst mingla bland andra idrottsintresserade.

Rutinuppgifterna

Ordföranden Christer Fermvik öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Klartecken lämnades till mötets utlysande och till dagordningen. Till ordförande för mötet valdes hedersordföranden Kjell-Arne Welin och till sekreterare för mötet togs Sten Nilsson. Som van mötesordförande och tidigare riksdagsman, valde Kjell-Arne bort mikrofon. "Jag kan tala högt!", förkunnande han. Lars Bohman och Bengt Andersson utsågs att justera protokollet och röstlängden fastslogs till 75 personer. Årsberättelsen för 2016 föredrogs och godkändes.

Även bokslutet 2016 för både FIA och Gunnar Nilssons minnesfond föredrogs och godkändes. Kassören Sixten Forssman konstaterade att ekonomin var god och att resultatet varit positivt. Föreningens revisorer instämde i detta genom sin revisionsberättelse som föredrogs av revisor Willard Möller. Styrelsen för Föreningen Idrottsarkivet beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse

Efter den ekonomiska delen av mötet, företogs val till styrelsen. Till ordförande för 2017 omvaldes Christer Fermvik. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Per Bjärbo, Tommy Ebersjö, Sten Nilsson och Olle Pålsson. Dessutom nyvaldes Walle Holmberg på två år. Walle behöver nog ingen närmare presentation, som ordföranden uttryckte det. Kvarstående ledamöter på ett år är Kjell Bohman, Sixten Forssman, Bo Johnsson, Stefan Lejon, Tommy Lilja och Berne Sten.

Dessutom föreslog valberedningen att Leif Berg adjungeras till styrelsen vid kommande konstituerande styrelsemöte. Leif presenterade sig själv och berättade att han nyligen flyttat till Helsingborg från Malmö. Som tidigare kanslichef på Skånes Idrottsförbund, kommer Leif att bli ett fint bidrag till styrelsen. Att han håller på "Di gule" – "kanariefåglarna" – (IFK Malmö) förlåter vi gärna honom, det hade varit värre med "Di himmelsblå"!

Till revisorer omvaldes Willard Möller och Bill Kastberg. Tomas Kristiansson och Olof Hasselblatt omvaldes till revisorssuppleanter. Till valberedning omvaldes Claes Johansson (sammankallande), Ingvar Pettersson och Hasse Sjöström.

Verksamheten 2017 och utmärkelser

Mötet fastslog att medlems- och föreningsavgifter för 2018 ska vara oförändrade. Christer Fermvik presenterade verksamhetsplanen för 2017 och Sixten Forssman föredrog budgeten för 2017. Både verksamhetsplan och budget godkändes. Då inga förslag eller motioner inkommit, vidtog punkten utmärkelser.

Ingemar Aronsson utsågs till hedersledamot för sitt mångåriga arbete för föreningen. Styrelseledamöterna Tommy Ebersjö och Olle Pålsson dekorerades med föreningens nålar av Kjell-Arne Welin. Efter att ha gratulerat Årets idrottare – Sofia Mattsson – och överlämnat diplom och blommor, tackade han för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Årets Idrottare

I motiveringen till Årets idrottare 2016 står det "OS-brons i 53-kilosklassen i Rio 2016. Trots skadat ledband och smärtor vann Sofia bronset på fall efter 29 sekunder". Brottaren Sofia Mattsson är en värdig vinnare av utmärkelsen Årets idrottare!

Christer Fermvik intervjuade Sofia på årsmötet och berättade om hennes framgångar inom brottningen. Trots att Sofia ursprungligen kommer från Gällivare, är hon ingen tyst och blyg norrlänning. Och hon blir inte svaret skyldig! "Vad äter ni däruppe för att bli så bra i brottning?", undrade Christer. "Vi jagar!" blev det snabba svaret.

Och när Christer meddelade henne att hon skulle uppvisningsbrottas under IH-jubileet i augusti, kom snabbt: "Är det du som står for motståndet eller?" Christer blev nästan svarslös. "Det där lät inte bra", fann han sig igen och lämnade över HIF-boken med Kalle Svensson på omslaget. "Från Rio-Kalle till Rio-Sofia" som han uttryckte det.

Sten Nilsson

ALLA VÅRA BÖCKER

VÄLKOMMEN TILL IDROTTSMUSEET!

KARTA

MINA SIDOR

NYHETSBREV

ÖPPETTIDER

VARDAGAR*
10-14
Vid Onsdagskväll även**
17-21
Övriga tider efter överenskommelse.
*Max. 50 personer i lokalen
** Annan entréavgift gäller, se resp inbjudan.
Onsdagskväll kan gå vilken veckodag som.

KONTAKT

PRISLISTA

DET HÄNDER IDAG

DET HÄNDER FRAMÖVER

UTVALDA ARTIKLAR, BESÖK, MED MERA

Vi stödjer Idrottsmuseet

Vi stödjer Idrottsmuseet

annons

KONTAKTA FIA

Redaktör: Hasse Sjöström

Författare: Sten Nilsson, Lasse Skoog

Webmaster: Mats Andersson

Kontakt:

Telefon växel: 042 - 13 39 00

Adress: Mellersta Stenbocksgatan 10

Postadress: 254 37 Helsingborg

Org.nr: 843001-0580

Pg: 32 97 12-4

Bg: 698-0064

Swish: 1234 94 52 34

FIA frågar/Fråga FIA!

Ett aldrig sinande pussel är att fylla i namn på personer på foton. Kanske just du finns på bild, eller någon du känner till. Du kan även ställa liknande frågor till oss inom vårt kunskapsområde.Läs mer

Besök oss!

Inträde 20:- Medlemmar 0:- Öppettider:Läs mer

Boka oss!

Genomför ett speciellt arrangemang eller möte i vår lokal med plats för ca. 80 personer i och vi kan ta fram allt; fika, mackor, landgångar och dricka. Om bara folk skall sitta och lyssna kan det beredas plats till över 200.Läs mer

Stöd oss och därmed idrotten!

Att vara (enskild) medlem kostar 300:-/år. Med detta följer fri Entré, rabatter med mera. Företagsmedlemmar (1000:-/år) och sponsorer får ännu fler fördelar.Läs mer

Om FIA – en kort historik

FIA:s ambition är att visa upp, dokumentera idrott med anknytning till Helsingborg, väcka intresse, minnas profiler och stödja talanger inom vår region.Läs mer

Köp våra böcker och andras

Idrottsmuseet är även en bokhandel. I hyllan finns böcker med idrottsanknytning och lokala företeelser.Läs mer

Vem blir årets idrottare?

Föreslå en person eller ett lag som kan anses vara "en produkt av stadens idrott", och som representerar en idrottsförening i staden.Läs mer

Inhämta/delge information!

Förutom museum och bibliotek finns möjlighet att gräva djupare i gömmorna genom Arkivet, eller fråga våra specialister direkt vid besök.Läs mer

Skänk idrottsprylar!

"Genom att lära oss något om det förflutna får vi bättre förståelse för vår tid." Minnena från flydda tider är i mycket oskattbara ting i framtiden...Läs mer

FÖLJ OSS PÅ