Hej! Vi har ingen möjlighet att få hemsidan att fungera för dig om du använder en webbläsare från förra seklet.
Tänk på att de har säkerhetsproblem stora som hålen i en schweizerost.
Ordförande: Christer Fermvik
Ordförande: Christer Fermvik
Foto: Mats Andersson

FIA:s styrelse 2016

Vi återkommer med presentation av hela styrelsen. Bilderna som ser konstiga ut är på hedersmedlemmar.

bildtext.